ข้อมูลรหัสที่อยู่

 

ชื่อจังหวัด รหัสจังหวัด ชื่ออำเภอ รหัสอำเภอ ชื่อตำบล รหัสตำบล
กระบี่ 81 เขาพนม 2 สินปุน 3
กระบี่ 81 เขาพนม 2 หน้าเขา 5
กระบี่ 81 เขาพนม 2 เขาดิน 2
กระบี่ 81 เขาพนม 2 เขาพนม 1
กระบี่ 81 เขาพนม 2 โคกหาร 6
กระบี่ 81 เมืองกระบี่ 1 กระบี่น้อย 3
กระบี่ 81 เมืองกระบี่ 1 กระบี่ใหญ่ 2
กระบี่ 81 เมืองกระบี่ 1 คลองประสงค์ 18
กระบี่ 81 เมืองกระบี่ 1 ทับปริก 11
กระบี่ 81 เมืองกระบี่ 1 ปากน้ำ 1
Showing 31 to 40 of 7,454 entries