ข้อมูลรหัสที่อยู่

 

ชื่อจังหวัด รหัสจังหวัด ชื่ออำเภอ รหัสอำเภอ ชื่อตำบล รหัสตำบล
กระบี่ 81 เหนือคลอง 8 เกาะศรีบอยา 2
กระบี่ 81 เหนือคลอง 8 เหนือคลอง 1
กระบี่ 81 เหนือคลอง 8 โคกยาง 5
กรุงเทพมหานคร 10 คลองสาน 18 คลองต้นไทร 4
กรุงเทพมหานคร 10 คลองสาน 18 คลองสาน 2
กรุงเทพมหานคร 10 คลองสาน 18 บางลำภูล่าง 3
กรุงเทพมหานคร 10 คลองสาน 18 สมเด็จเจ้าพระยา 1
กรุงเทพมหานคร 10 คลองสามวา 46 ทรายกองดิน 4
กรุงเทพมหานคร 10 คลองสามวา 46 ทรายกองดินใต้ 5
กรุงเทพมหานคร 10 คลองสามวา 46 บางชัน 3
Showing 51 to 60 of 7,454 entries