รหัสสารตกค้างเชื้อปนเปื้อนชื่อสารตกค้างเชื้อปนเปื้อนชนิดของสารตกค้างเชื้อปนเปื้อน
065E.coilเชื้อปนเปื้อน
066Salmonella spp.เชื้อปนเปื้อน
067prothiofosสารพิษ
068imidaclopridสารพิษ
069bifenthrinสารพิษ
070Dinotefuranสารพิษ
071Metalaxylสารพิษ
072Methoxyfenozideสารพิษ
073acetochlorสารพิษ
074alachlorสารพิษ
075alpha endosulfanสารพิษ
076ametrynสารพิษ
077amitrazสารพิษ
078atrazineสารพิษ
079azinphos-ethylสารพิษ
080bata endosulfanสารพิษ
081benfuracarbสารพิษ
082bifenthrinสารพิษ
083bromacilสารพิษ
084buprofezinสารพิษ
085butachlorสารพิษ
086carfentrazone-ethylสารพิษ
087chlorfenapyrสารพิษ
088chlorpyrifos-methylสารพิษ
089cyproconazoleสารพิษ
090dichrotophosสารพิษ
091dichlorvosสารพิษ
092epoxiconazoleสารพิษ
093ethiofencarbสารพิษ
094ethoprophosสารพิษ
095etofenproxสารพิษ
096fenobucarbสารพิษ
097fenoxaprop-ethylสารพิษ
098fenthionสารพิษ
099fipronilสารพิษ
100hexaconazoleสารพิษ
101imazalilสารพิษ
102iprodioneสารพิษ
103isoprocarbสารพิษ
104isoprothiolaneสารพิษ
105mefenacetสารพิษ
106mepanipyrimสารพิษ
107monocrotophosสารพิษ
108parpthion-ethylสารพิษ
109penconazoleสารพิษ
110phenthoateสารพิษ
111phorateสารพิษ
112phosaloneสารพิษ
113phosphamidonสารพิษ
114pirimicarbสารพิษ
115pirimiphos-ethylสารพิษ
116promecarbสารพิษ
117prometonสารพิษ
118prometrynสารพิษ
119propargiteสารพิษ
120propiconazoleสารพิษ
121propoxurสารพิษ
122pyridabenสารพิษ
123pyriproxyfenสารพิษ
124quintozeneสารพิษ
125quizalofop-ethylสารพิษ
126quizalofop-methylสารพิษ
127sulphate endosulfanสารพิษ
128tebuconazoleสารพิษ
129tebufenpyradสารพิษ
130tetraconazoleสารพิษ
131tetradifonสารพิษ
132tetramethrinสารพิษ
133thiobencarbสารพิษ
134triadimefonสารพิษ
135triadimenolสารพิษ
136triazophosสารพิษ
137trifloxystrobinสารพิษ
138methomylสารพิษ
139picoxystrobinสารพิษ
140iprovalicarbสารพิษ
141spiromesifenสารพิษ
142phosmetสารพิษ
143coumaphosสารพิษ
144pyraclostrobinสารพิษ
145indoxacarbสารพิษ
146azoxystrobinสารพิษ
147difenoconazoleสารพิษ
148methiocarbสารพิษ
149methoxychlorสารพิษ
150propanilสารพิษ
151tricyclazoleสารพิษ
152zoxamideสารพิษ
153dimethomorphสารพิษ
154spinetoramสารพิษ
155acetamipridสารพิษ
156Thiamethoxamสารพิษ
157Chloraniliproleสารพิษ
158chlorantraniliproleสารพิษ
159butocarboximสารพิษ
160oxadiazonสารพิษ
700ผลิตภัณฑ์ pesticideสารพิษ
701abamectinสารพิษ
702azadirachtinสารพิษ
703benfuracarbสารพิษ
704captanสารพิษ
705carbendazimสารพิษ
706carbosulfanสารพิษ
707carboxinสารพิษ
708cartapสารพิษ
709cartap hydrochlorideสารพิษ
710chlorothalonilสารพิษ
711colemazole + propanilสารพิษ
712copper oxyxhlorideสารพิษ
713cypermethrinสารพิษ
714endosulfanสารพิษ
715EPNสารพิษ
716glyphosateสารพิษ
717glyphosate ammoniun saltสารพิษ
718glyphosate isopropylamine saltสารพิษ
719glyphosate magnesium saltสารพิษ
720iprobenfosสารพิษ
722paclobutazolสารพิษ
724prochlorazสารพิษ
725procymidoneสารพิษ
726propanil + butachlorสารพิษ
727thiramสารพิษ
728deltamethrinสารพิษ
729thiobencarb + propanilสารพิษ
730paraquatสารพิษ
731paraquat dichlorideสารพิษ
732chlopyrifosสารพิษ
733ethionสารพิษ
734lambda-cyhalothrinสารพิษ
735omethoateสารพิษ
736profenofosสารพิษ
737acephateสารพิษ
738azinphos-methylสารพิษ
739carbarylสารพิษ
740carbendazim/benomylสารพิษ
741carbofuranสารพิษ
742cyfulthrinสารพิษ
743cyhalothin-Lสารพิษ
744diazinonสารพิษ
745dicofolสารพิษ
746dimethoateสารพิษ
747feintrothionสารพิษ
748fenvalerateสารพิษ
749malathionสารพิษ
750methamidophosสารพิษ
751methidathionสารพิษ
752mevinphosสารพิษ
753parathionสารพิษ
754parathion-methylสารพิษ
755permathrinสารพิษ
756phosaloneสารพิษ
757phosphamidonสารพิษ
758pirimiphos-methylสารพิษ
759procymidoneสารพิษ
760profenofosสารพิษ
761thaibendazoleสารพิษ
762triazophosสารพิษ
763trichlorfonสารพิษ