ข้อมูลพืช

รหัสชนิดพันธุ์พืช ชื่อชนิดพันธุ์พืช รหัสขอบข่ายพืช ชื่อขอบข่ายพืช มาตรฐานการผลิต รหัสมาตรฐานพืช
0862 กบพิกุล 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0227 กระจับ 444 กระจับ/แห้ว มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0029 กระชาย 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0030 กระชายดำ 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0911 กระดอม 513 กระดอม มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0231 กระถิน 347 กระถิน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0121 กระท้อน 101 กระท้อน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0846 กระวาน 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0816 กระเจียว 073 กระเจียว / ปทุมมา มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 5503
0838 กระเจี๊ยบ 307 กระเจี๊ยบเขียว มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0228 กระเจี๊ยบเขียว 307 กระเจี๊ยบเขียว มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0229 กระเจี๊ยบแดง 377 กระเจี๊ยบแดง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0230 กระเฉด 309 กระเฉด มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0587 กระเทียม 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0232 กระเทียมต้น 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0233 กระเทียมต้น(ใบ) 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0234 กระเทียมหัว 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0517 กรีนคอรัล 380 ผักตระกูลคอร์นสลัด มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0785 กรีนคอส 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0583 กรีนคอส 380 ผักตระกูลคอร์นสลัด มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0953 กรีนแทงโก้ 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0905 กรีนแอร์โร่ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0665 กรีนโครอล 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0748 กรีนโบลว์ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0505 กรีนโอ๊ค 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0122 กล้วย 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0124 กล้วยตานี 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0666 กล้วยนางพญา 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0125 กล้วยน้ำว้า 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0127 กล้วยหอม 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0866 กล้วยหอมคาเวนดิช 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0633 กล้วยหอมทอง 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0728 กล้วยหอมเขียว 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0128 กล้วยหักมุก 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0686 กล้วยหิน 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0126 กล้วยเล็บมือนาง 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0123 กล้วยไข่ 102 กล้วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0108 กล้วยไม้ 072 กล้วยไม้ มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0107 กวักมรกต 093 กวักมรกต มาตรฐานการผลิตไม้ประดับ 9001
0333 กวางตุ้ง 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0235 กวางตุ้ง 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0236 กวางตุ้งดอก 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0240 กวางตุ้งฮ่องกง 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0241 กวางตุ้งฮ่องเต้ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0870 กวางตุ้งเบบี้ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0238 กวางตุ้งใบ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0239 กวางตุ้งใบ,ดอก 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0516 กวางตุ้งไต้หวัน 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0878 กวางตุ้งไต้หวัน 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0237 กวางตุ้งไทย 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0242 กะหล่ำ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0243 กะหล่ำดอก 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0559 กะหล่ำดอกโรมาเนสโก้ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0332 กะหล่ำดาว 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0246 กะหล่ำปม 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0247 กะหล่ำปลี 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0569 กะหล่ำปลีรูปหัวใจ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0248 กะหล่ำม่วง 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0244 กะหล่ำใบ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0245 กะหล่ำใบปูเล่ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0031 กะเพรา 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0251 การ์เด็นเดรส 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0129 กาแฟ 140 กาแฟ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 5903
0682 กาแฟลิเบอริก้า 140 กาแฟ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 5903
0131 กาแฟอาราบีก้า 140 กาแฟ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 5903
0681 กาแฟเอ็กซ์เซลซ่า 140 กาแฟ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 5903
0130 กาแฟโรบัสต้า 140 กาแฟ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 5903
0132 กีวีฟรุ๊ต 103 กีวีฟรุ๊ต มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0252 กุยช่าย 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0253 กุยช่ายขาว 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0109 กุหลาบ 074 กุหลาบ มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0255 ขจร 438 ขจร/ดอกสลิด มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0256 ขจร,ดอกสลิด 438 ขจร/ดอกสลิด มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0136 ขนุน 107 ขนุน/จำปาดะ/สาเก มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0258 ขมจีน,ชุนฉ่าย 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0032 ขมิ้น 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0033 ขมิ้นชัน 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0034 ขมิ้นอ้อย 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0036 ขิง 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0037 ขิงแดง 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0260 ขี้เหล็ก 378 ขี้เหล็ก มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0038 ขึ้นฉ่าย 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0035 ข่า 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0538 ข้าวโพดข้าวเหนียว 011 ข้าวโพดหวาน / ข้าวโพดฝักสด มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0001 ข้าวโพดฝักสด 011 ข้าวโพดหวาน / ข้าวโพดฝักสด มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0259 ข้าวโพดฝักอ่อน 324 ข้าวโพดฝักอ่อน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0002 ข้าวโพดรับประทานฝักสด 011 ข้าวโพดหวาน / ข้าวโพดฝักสด มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0004 ข้าวโพดหวาน 011 ข้าวโพดหวาน / ข้าวโพดฝักสด มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0788 ข้าวโพดเมล็ดแห้ง 600 ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (Maize) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 4402
0005 ข้าวโพดเหนียว 011 ข้าวโพดหวาน / ข้าวโพดฝักสด มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0907 ควินัว 509 ควินัว มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0262 คอร์นสลัด 380 ผักตระกูลคอร์นสลัด มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0895 คอส 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0263 คอสสลัด 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0264 คะน้า 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0265 คะน้าญี่ปุ่น 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0814 คะน้าต้นปาล์ม 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0980 คะน้ายอด 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0267 คะน้าฮ่องกง 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0981 คะน้าเคล 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0750 คะน้าเบบี้ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0266 คะน้าเห็ดหอม 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0749 คะน้าใบ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0836 คะน้าใบหยิก 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0268 คะแยง 328 คะแยง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0269 คารมาลย์ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0468 คาโมมายล์ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0006 งา 020 งา มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0007 งาขาว 020 งา มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0008 งาดำ 020 งา มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0908 งาม้อน 510 งาม้อน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0765 งาหอม 020 งา มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0904 งาแดง 020 งา มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0859 จระเข้ 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0943 จันทน์เทศ 525 จันทน์เทศ มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0137 จำปาดะ 107 ขนุน/จำปาดะ/สาเก มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0276 จิงจูฉ่าย 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0884 จิงจูฉ่าย 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0965 จิงจูฉ่าย 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0141 ชมพู่ 109 ชมพู่ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0819 ชมพู่ทับทิมจันทร์ 109 ชมพู่ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0813 ชมพู่พลาสติก 109 ชมพู่ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0871 ชมพู่เพชรสายรุ้ง 109 ชมพู่ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0041 ชะพลู 332 ชะพลู มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0142 ชะอม 390 ชะอม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0120 ชา 031 ชา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0507 ชาน้ำมัน 501 ชาน้ำมัน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0277 ชิโสะ 376 โอบะ/ชิโสะ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0278 ชุนฉ่าย 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0279 ซอเรล 056 พืชตระกูล Oxalidaceae(ซอเรล) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0962 ซอเรล 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0043 ซัมเมอร์ซาวอรี่ 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0500 ซัมเมอร์ไทม์ 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0044 ซาวอรี่ 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0280 ซาโยเต้ 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0281 ซูกินี 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0282 ดอกขจร 438 ขจร/ดอกสลิด มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0283 ดอกชมจันทร์ 396 ดอกชมจันทร์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0285 ดอกสลิด 438 ขจร/ดอกสลิด มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0118 ดอกเนสเตอร์เตียม 057 สมุนไพรตระกูล Tropaeolaceac(ดอกเนสเตอร์เตียม) มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0680 ดอกแค 336 แค มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0284 ดอกไม้จีน 337 ดอกไม้จีน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0917 ดาวเรือง 519 ดาวเรือง มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0046 ดาหลา 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0047 ดีปลี 383 พริกไทย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0048 ตะไคร้ 036 ตะไคร้/ตระไคร้หอม มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0049 ตะไคร้หอม 036 ตะไคร้/ตระไคร้หอม มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0291 ตั้งโอ๋ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0292 ตาลปัตรฤาษี 343 ตาลปัตรฤาษี(ผักพาย) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0293 ตำลึง 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0294 ตำลึง,ตำลึงหวาน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0295 ตำลึงหวาน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0286 ต้นหอม 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0287 ต้นหอม,หอมแบ่ง 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0288 ต้นหอมญี่ปุ่น 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0576 ต้นอ่อนพืช 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0640 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0695 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกรีนโอ๊ค) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0802 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกวางตุ้ง) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0803 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกวางตุ้งฮ่องเต้) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0704 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกะหล่ำปลี) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0881 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกะหล่ำปลีม่วง) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0711 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกะเพรา) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0703 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนขึ้นฉ่าย) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0289 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนข้าวสาลี) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0706 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนคะน้า) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0709 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนงา) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0715 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วขาว) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0309 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอก) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0310 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอก,ไควาเระ) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0311 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอกหัวโต) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0312 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0642 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0639 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0868 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วอะซูกิ) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0643 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วเขียว) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0939 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วเหลืองงอก) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0290 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0717 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวันต้นม่วง) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0693 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนบล็อคโคลี่) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0716 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักกาดหัว) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0708 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักกาดฮ่องเต้) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0707 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักกาดเขียวปลี) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0702 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักชี) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0641 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0944 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักเหลียง) 326 ผักเหรียง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0027 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนพืชอัลฟัลฟ่า) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0694 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0853 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนมัสตาร์ด) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0700 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนมิซูน่า) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0627 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนยอดถั่วลันเตา) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0701 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนร็อกเก็ต) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0712 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนสวิสชาร์ด) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0713 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนสะระแหน่) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0710 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนหอม) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0840 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนอัลฟัลฟ่า) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0698 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนอิตาเลี่ยนเบซิล) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0966 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเรดคอรัล) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0696 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเรดโอ๊ค) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0646 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0945 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนแครอท) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0697 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนโขมแดง) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0306 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนโต้วเหมี่ยว) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0854 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนโหระพา) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0275 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระ) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0883 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระเขียว) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0882 ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระแดง) 350 ต้นอ่อนพืช มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0653 ถั่ว 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0685 ถั่วขาว 021 ถั่วแดงหลวง/ถั่วนิ้วนางแดง มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0675 ถั่วดาวอินคา 506 ดาวอินคา(Sacha Peanut) มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0014 ถั่วนิ้วนางแดง 021 ถั่วแดงหลวง/ถั่วนิ้วนางแดง มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0313 ถั่วฝักยาว 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0752 ถั่วฝักยาวม่วงสิรินธร 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0751 ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0314 ถั่วพุ่ม 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0952 ถั่วพุ่มดำ 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0315 ถั่วพู 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0316 ถั่วลันเตา 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0015 ถั่วลิสง 018 ถั่วลิสง มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0982 ถั่วหรั่ง 018 ถั่วลิสง มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0683 ถั่วอะซูกิ 014 ถั่วเขียว มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0010 ถั่วเขียว 014 ถั่วเขียว มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0012 ถั่วเขียวผิวมัน 014 ถั่วเขียว มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0307 ถั่วเข็ม 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0016 ถั่วเหลือง 012 ถั่วเหลือง มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0746 ถั่วเหลืองผิวดำ 012 ถั่วเหลือง มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0017 ถั่วเหลืองฝักสด 012 ถั่วเหลือง มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0308 ถั่วแขก 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0809 ถั่วแขกม่วงสิรินธร 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0808 ถั่วแขกเหลืองเทพรัตน์ 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0013 ถั่วแดงหลวง 021 ถั่วแดงหลวง/ถั่วนิ้วนางแดง มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0863 ทองลินจง 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0144 ทับทิม 110 ทับทิม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0766 ทับทิม 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0018 ทานตะวัน 017 ทานตะวัน มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0050 ทาย์ม 064 พืชตระกูลทาย์ม(Thymelaeaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0051 ทารากอน 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0614 ทุเรียน 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0603 ทุเรียนกระดุม 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0604 ทุเรียนก้านยาว 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0602 ทุเรียนชะนี 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0605 ทุเรียนพวงมณี 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0894 ทุเรียนสาลิกา 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0145 ทุเรียนหมอนทอง 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0856 ทุเรียนหลงลับแล 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0146 ทุเรียนเทศ(แขก) 112 น้อยหน่า มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0143 ท้อ 145 ท้อ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0718 นกหยิบ 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0110 นมตำเลีย 077 โฮย่า มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0764 นวลทองจันทร์ 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0147 น้อยหน่า 112 น้อยหน่า มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0148 น้อยโหน่ง 112 น้อยหน่า มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0318 น้ำเต้า 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0510 บล็อกโคลี่,บล็อกโคโลนี 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0319 บล็อกโคโลนี 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0320 บล็อคโคลี่ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0561 บล๊อคฉ่อย 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0321 บล๊อคซอย 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0322 บวบ 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0323 บวบงู 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0721 บวบหวาน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0324 บวบหอม 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0325 บวบเหลี่ยม 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0326 บอน 365 บอน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0052 บอระเพ็ด 045 บอระเพ็ด มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0327 บัตตาเวีย 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0767 บัตเตอร์นัทสควอช 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0328 บัตเตอร์เฮด 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0747 บัว 051 บัว มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0053 บัวบก 361 ใบบัวบก มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0054 บัวประดับ 051 บัว มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0055 บัวสวรรค์ 051 บัว มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0056 บัวสาย 051 บัว มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0057 บัวหลวง 051 บัว มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0329 บีทรูท 369 พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0261 บีทรูท/เรดบีท 369 พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0149 บ๊วย 146 บ๊วย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0111 ปทุมมา 073 กระเจียว / ปทุมมา มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 5503
0503 ปอแดง 395 พืชตระกูลปอ(Jute, Corchorus) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0151 ปาล์มน้ำมัน 155 ปาล์มน้ำมัน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 5904
0331 ป๋วยเล้ง 369 พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0753 ผักกาดกวางตุ้งก้านขาว 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0335 ผักกาดขาว 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0250 ผักกาดขาว 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0593 ผักกาดขาว (ไดโตเกียว) 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0336 ผักกาดขาวปลี 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0339 ผักกาดหอม 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0625 ผักกาดหอมห่อ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0632 ผักกาดหอมใบแดง 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0340 ผักกาดหัว 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0876 ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0341 ผักกาดหัว,หัวไชเท้า 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0342 ผักกาดหางหงษ์ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0249 ผักกาดหางหงส์ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0343 ผักกาดฮ่องเต้ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0390 ผักกาดฮ่องเต้/กวางตุ้งฮ่องเต้ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0344 ผักกาดฮ่องเต้น้อย 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0337 ผักกาดเขียว 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0338 ผักกาดเขียวปลี 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0334 ผักกาดแก้ว 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0345 ผักกูด 325 ผักกูด มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0257 ผักขมจีน 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0657 ผักขี้หูด 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0063 ผักคาวตอง 323 ผักคาวตอง มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0064 ผักชี 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0065 ผักชีฝรั่ง 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0066 ผักชีลาว 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0689 ผักชีล้อม 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0348 ผักตระกูลรูบาร์บ 382 ผักตระกูลรูบาร์บ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0892 ผักน้ำ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0349 ผักบุ้ง 368 ผักบุ้ง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0350 ผักบุ้งจีน 368 ผักบุ้ง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0352 ผักบุ้งน้ำ 368 ผักบุ้ง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0353 ผักบุ้งเมล็ด 368 ผักบุ้ง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0351 ผักบุ้งไทย 368 ผักบุ้ง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0354 ผักปลัง 446 ผักปลัง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0355 ผักปอแดง 449 ผักราวได๋ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0356 ผักปูเล่ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0358 ผักพาย 343 ตาลปัตรฤาษี(ผักพาย) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0361 ผักราวได๋ 449 ผักราวได๋ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0360 ผักราเซี่ยโต๋ 448 ผักราเซี่ยโต๋ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0362 ผักสลัด 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0364 ผักหวาน 371 ผักหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0365 ผักหวานจีน 371 ผักหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0366 ผักหวานน้ำ 388 ผักหวานน้ำ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0367 ผักหวานบ้าน 371 ผักหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0368 ผักหวานป่า 371 ผักหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0370 ผักฮ่องเต้ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0932 ผักเคล 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0969 ผักเคล 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0119 ผักเชียงดา 058 สมุนไพรตระกูล Violaceae(ผักเชียงดา) มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0357 ผักเป็ด 379 ผักเป็ด/ผักเป็ดแดง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0756 ผักเป็ดญี่ปุ่น 379 ผักเป็ด/ผักเป็ดแดง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0466 ผักเป็ดแดง 379 ผักเป็ด/ผักเป็ดแดง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0363 ผักเสี้ยน 416 ผักเสี้ยน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0369 ผักเหลียง 326 ผักเหรียง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0359 ผักแพว 370 ผักแพรว มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0346 ผักโขม 369 พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0754 ผักโขมขาว 369 พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0347 ผักโขมจีน 369 พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0900 ผักโขมเบตง 369 พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0755 ผักโขมแดง 369 พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0152 ฝรั่ง 113 ฝรั่ง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0778 ฝรั่งกิมจู 113 ฝรั่ง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0779 ฝรั่งกิมจู 113 ฝรั่ง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0955 ฝรั่งชมพู 113 ฝรั่ง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0790 ฝรั่งแป้นสีทอง 113 ฝรั่ง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0381 พริก 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0511 พริกขี้หนู 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0382 พริกขี้หนูผลเล็ก 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0383 พริกขี้หนูผลใหญ่ 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0570 พริกชี้ฟ้า 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0637 พริกญี่ปุ่น 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0384 พริกยักษ์(พริกหวาน) 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0757 พริกหนุ่ม 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0719 พริกหนุ่มขาว 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0385 พริกหนุ่มเขียว 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0864 พริกหนุ่มแดง 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0386 พริกหยวก 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0933 พริกหวาน 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0387 พริกเหลือง 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0987 พริกแดง 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0512 พริกแม๊กซิกัน 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0388 พริกใหญ่ 373 พริก/พริกหวาน มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0067 พริกไทย 383 พริกไทย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0613 พริกไทยซีลอน 383 พริกไทย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0389 พฤกษ์ 445 พฤกษ์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0153 พลับ 147 พลับ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0154 พลัม 148 พลัม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0068 พลู 383 พริกไทย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0069 พลูคาว 383 พริกไทย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0467 พาร์สนิพ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0070 พาร์สเลย์ 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0551 พาร์สเลย์รูท 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0156 พีช 145 ท้อ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0157 พุทรา 114 พุทรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0392 ฟัก 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0393 ฟัก,แฟง 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0394 ฟักข้าว 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0297 ฟักทอง 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0592 ฟักทองญี่ปุ่น 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0843 ฟักบัตเตอร์นัท 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0395 ฟักเขียว 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0540 ฟักแฟง 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0397 ฟักแม้ว 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0844 ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0398 ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0663 ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0073 ฟ้าทะลายโจร 043 ฟ้าทะลายโจร มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0158 มะกรูด 389 มะกรูด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0159 มะกรูด,ใบมะกรูด 389 มะกรูด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0160 มะกอก 116 มะกอก มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0161 มะกอก,มะกอกน้ำ 116 มะกอก มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0162 มะกอกน้ำ 116 มะกอก มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0163 มะกอกฝรั่ง 116 มะกอก มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0164 มะขาม 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0912 มะขามป้อม 514 มะขามป้อม มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0167 มะขามหวาน 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0922 มะขามหวานขันตี 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0923 มะขามหวานประกายทอง 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0926 มะขามหวานประกายเพชร 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0921 มะขามหวานศรีชมภู 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0920 มะขามหวานสีทอง 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0925 มะขามหวานหมื่นจง 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0924 มะขามหวานอินทผาลัม 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0927 มะขามหวานเพชรบัวทอง 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0165 มะขามเทศ 144 มะขามเทศ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0166 มะขามเปรี้ยว 117 มะขาม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0168 มะคาเดเมีย 142 มะคาเดเมีย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0169 มะดัน 120 มะดัน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0171 มะนาว 398 มะนาว มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0869 มะนาวแคลิฟอร์เนีย 398 มะนาว มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0172 มะปราง 122 มะปราง/มะยงชิด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0173 มะปราง,มะยงชิด 122 มะปราง/มะยงชิด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0174 มะพร้าว 123 มะพร้าวแกง/มะพร้าวอ่อน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0175 มะพร้าวน้ำหอม 123 มะพร้าวแกง/มะพร้าวอ่อน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0176 มะพร้าวอ่อน 123 มะพร้าวแกง/มะพร้าวอ่อน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0950 มะพร้าวแกง 123 มะพร้าวแกง/มะพร้าวอ่อน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0181 มะม่วง 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0850 มะม่วงงาช้างแดง 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0621 มะม่วงจินหงส์ 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0886 มะม่วงตลับนาค 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0618 มะม่วงทองดำ 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0737 มะม่วงนวลคำ 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0184 มะม่วงน้ำดอกไม้ 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0949 มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0948 มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0936 มะม่วงปาล์มเมอร์ 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0185 มะม่วงพิมเสน 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0186 มะม่วงพิมเสนเบา 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0812 มะม่วงฟ้าลั่น 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0617 มะม่วงมหาชนก 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0187 มะม่วงมัน 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0889 มะม่วงมันขุนศรี 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0851 มะม่วงมันศรีวิชัย 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0738 มะม่วงยักษ์มัน 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0970 มะม่วงยายกล่ำ 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0849 มะม่วงสามฤดู 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0899 มะม่วงหนังกลางวัน 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0673 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 504 มะม่วงหาวมะนาวโห่(Karanda) มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0188 มะม่วงหิมพานต์ 143 มะม่วงหิมพานต์ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0664 มะม่วงอกร่อง 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0782 มะม่วงอาทูอีทู 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0619 มะม่วงเขียวมรกต 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0935 มะม่วงเขียวสามรส 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0183 มะม่วงเขียวเสวย 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0182 มะม่วงเขียวแก้ว 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0620 มะม่วงเขียวใหญ่ 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0839 มะม่วงเบา 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0781 มะม่วงเพชรบ้านลาด 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0872 มะม่วงแก้ว 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0827 มะม่วงแก้วขมิ้น 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0799 มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0891 มะม่วงแรด 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0729 มะม่วงโชคอนันต์ 125 มะม่วง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0190 มะยงชิด 122 มะปราง/มะยงชิด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0191 มะยม 134 มะยม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0417 มะระ 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0391 มะระขี้นก 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0418 มะระขี้นก(มะไห่) 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0419 มะระจีน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0420 มะระหวาน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0192 มะรุม 333 มะรุม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0193 มะละกอ 121 มะละกอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0679 มะละกอ (ปลักไม้ลาย) 121 มะละกอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0609 มะละกอ (ปากช่อง) 121 มะละกอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0607 มะละกอ (ฮอลแลนด์) 121 มะละกอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0678 มะละกอ (ฮอลแลนด์) 121 มะละกอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0610 มะละกอ (เรดเลดี้) 121 มะละกอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0606 มะละกอ (แขกดำ) 121 มะละกอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0938 มะละกอ (แขกดำดำเนิน) 121 มะละกอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0608 มะละกอ (แขกนวล) 121 มะละกอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0885 มะละกอ (แขกนวล) 121 มะละกอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0112 มะลิ 075 มะลิ มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0401 มะเขือ 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0403 มะเขือตอแหล 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0412 มะเขือพวง 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0413 มะเขือม่วง 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0760 มะเขือม่วงก้านเขียว 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0636 มะเขือม่วงญี่ปุ่น 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0414 มะเขือยาว 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0597 มะเขือยาวสีม่วง 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0598 มะเขือยาวสีเขียว 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0415 มะเขือลาย 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0758 มะเขือเจ้าพระยา 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0784 มะเขือเทศ 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0404 มะเขือเทศ 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0974 มะเขือเทศท้อ 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0406 มะเขือเทศบริโภคสด 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0759 มะเขือเทศพื้นบ้าน 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0407 มะเขือเทศราชินี 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0720 มะเขือเทศสีดา 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0405 มะเขือเทศเชอรี่ 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0800 มะเขือเทศโทมัส 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0408 มะเขือเทศโรงงาน 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0409 มะเขือเปราะ 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0410 มะเขือเปราะขาว 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0411 มะเขือเปราะคางกบ 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0416 มะเขือเหลือง 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0402 มะเขือไข่เต่า 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0513 มะเดื่อ 156 มะเดื่อฝรั่ง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0170 มะเดื่อฝรั่ง 156 มะเดื่อฝรั่ง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0177 มะเฟือง 124 มะเฟือง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0178 มะเฟืองหวาน 124 มะเฟือง มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0189 มะเม่า 135 มะเม่า มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0670 มะแว้ง 393 พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0179 มะไฟ 152 มะไฟ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0180 มะไฟจีน 127 มะไฟจีน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0194 มังคุด 126 มังคุด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0422 มันขี้หนู 394 มันขี้หนู มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0942 มันปู 524 มันปู มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0425 มันฝรั่ง 402 มันฝรั่ง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0426 มันฝรั่งบริโภคสด 402 มันฝรั่ง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0427 มันฝรั่งโรงงาน 402 มันฝรั่ง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0661 มันสำปะหลัง 016 มันสำปะหลังสำหรับบริโภค มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0019 มันสำปะหลังบริโภคสด 016 มันสำปะหลังสำหรับบริโภค มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0021 มันสำปะหลังสำหรับบริโภค 016 มันสำปะหลังสำหรับบริโภค มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0789 มันสำปะหลังโรงงาน 509 มันสำปะหลังโรงงาน(Cassava) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5901
0423 มันเทศ 403 มันเทศ/มันเทศญี่ปุ่น มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0424 มันเทศญี่ปุ่น 403 มันเทศ/มันเทศญี่ปุ่น มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0421 มันแกว 401 มันแกว มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0692 มัลเบอร์รี่ 038 ใบหม่อน/หม่อน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0075 มาร์จอแรม 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0612 มาเลเซีย(ซาราวัค) 383 พริกไทย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0428 มิซูน่า 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0076 มินิกรีนดิว 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0078 มินิกรีนอิตาเลี่ยนเบซิล 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0077 มินิกรีนเรดเบซิล 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0429 มินิคอส 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0430 มินิบ๊อกซอย 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0860 มูซังคิง 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0080 ยอ 039 ยอ มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0761 ยอดฟักทอง 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0433 ยอดมะระหวาน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0434 ยอดมะระหวาน,ซาโยเต้ 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0435 ยับก๋า 392 ยับก๋า มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0081 ยี่หร่า 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0082 ยูเอสมิ้นท์ 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0195 ระกำ 137 สละ/ระกำ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0113 รักเร่ 076 รักเร่ มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0941 ราสเบอรี่ 523 ราสเบอรี่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0437 รูบาร์บ 382 ผักตระกูลรูบาร์บ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0436 ร็อกเก็ตสลัด 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0196 ลองกอง 128 ลองกอง/ลางสาด/ดูกู มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0622 ลองกองตันหยงมัส 128 ลองกอง/ลางสาด/ดูกู มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0197 ละมุด 141 ละมุด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0198 ละมุดสีดา 141 ละมุด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0199 ลางสาด 128 ลองกอง/ลางสาด/ดูกู มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0085 ลาเวนเดอร์ 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0200 ลำไย 131 ลำไย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0874 ลำไยสีชมพู 131 ลำไย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0611 ลำไยอีดอ 131 ลำไย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0873 ลำไยเบี้ยวเขียว 131 ลำไย มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0201 ลิ้นจี่ 130 ลิ้นจี่ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0919 ลิ้นห่าน 521 ลิ้นห่าน มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0442 ลูกมะระหวาน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0202 ลูกู 128 ลองกอง/ลางสาด/ดูกู มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0022 ลูกเดือย 022 เดือย มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0155 ลูกไหน 148 พลัม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0443 วอเตอร์เครส 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0677 ว่านชักมดลูก 508 ว่านชักมดลูก มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0820 ว่านนางคำ 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0089 ว่านน้ำ 055 ว่านน้ำ มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0090 ว่านหางจระเข้ 037 ว่านหางจรเข้ มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0445 สตรอเบอรี่ 132 สตรอเบอรี่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0934 สปาเก็ตตี้สควอช 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0913 สมอพิเภก 515 สมอพิเภก มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0914 สมอไทย 516 สมอไทย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0655 สมุนไพร(ใครเพิ่มอยากรู้) 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0214 สละ 137 สละ/ระกำ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0667 สละอินโด 137 สละ/ระกำ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0690 สลัดกรีนโอ้ค 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0562 สลัดคอสเขียว 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0563 สลัดบัตเตอร์เฮด 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0566 สลัดฟิลเล่ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0564 สลัดเบบี้คอส 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0446 สลัดแก้ว 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0565 สลัดใบแดง 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0762 สลัดไต้หวัน 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0448 สวิสชาร์ด 369 พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0837 สวีทเบซิล 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0216 สะตอ 414 สะตอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0093 สะระแหน่ 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0215 สะเดา 360 สะเดา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0217 สับปะรด 138 สับปะรด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0903 สับปะรดนางแล 138 สับปะรด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0897 สับปะรดปัตตาเวีย 138 สับปะรด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0902 สับปะรดภูแล 138 สับปะรด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0219 สาลี่ 149 สาลี่ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0218 สาเก 107 ขนุน/จำปาดะ/สาเก มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0091 สเปียร์มิ้นท์ 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0203 ส้มกัมคอวท์ 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0207 ส้มจีน 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0658 ส้มจี๊ด 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0208 ส้มจุก 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0815 ส้มซ่า 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0210 ส้มตรา 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0211 ส้มตรา(ส้มเช้ง) 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0092 ส้มป่อย 054 ส้มป่อย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0780 ส้มสายน้ำผึ้ง 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0726 ส้มสีทอง 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0204 ส้มเกลี้ยง 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0206 ส้มเขียวหวาน 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0209 ส้มเช้ง 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0212 ส้มเปลือกล่อน 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0205 ส้มแก้ว 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0725 ส้มโชกุน 133 ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรา มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0213 ส้มโอ 136 ส้มโอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0795 ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 136 ส้มโอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0792 ส้มโอขาวแตงกวา 136 ส้มโอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0890 ส้มโอขาวใหญ่ 136 ส้มโอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0791 ส้มโอทองดี 136 ส้มโอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0794 ส้มโอทับทิมสยาม 136 ส้มโอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0793 ส้มโอท่าข่อย 136 ส้มโอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0763 ส้มโอเกรปฟรุต 136 ส้มโอ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0097 หญ้าปักกิ่ง 032 หญ้าปักกิ่ง มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0671 หญ้าหวาน 502 หญ้าหวาน(Stevia) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0098 หนอนตายหยาก 042 หนอนตายหยาก มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0915 หนานเฉาเหว่ย 517 หนานเฉาเหว่ย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0449 หน่อไม้ 418 ไผ่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0450 หน่อไม้ฝรั่ง 419 หน่อไม้ฝรั่ง มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0114 หน้าวัว 071 หน้าวัว มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0115 หน้าวัวตัดดอก 071 หน้าวัว มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0221 หมาก 153 หมาก มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0222 หมากผู้หมากเมีย 153 หมาก มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0918 หมามุ่ยอินเดีย 520 หมามุ่ยอินเดีย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0506 หม่อน 038 ใบหม่อน/หม่อน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0451 หลาเมอ 384 หลาเมอ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0857 หลินลับแล 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0099 หวาย 052 หวาย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0452 หอม,กระเทียม 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0453 หอมจีน 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0457 หอมหัวใหญ่ 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0801 หอมแขก 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0454 หอมแดง 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0455 หอมแบ่ง 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0456 หอมแบ่ง(ต้นหอม) 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0459 หัวซู 412 หัวซู มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0458 หัวไชเท้า 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0223 องุ่น 139 องุ่น มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0101 อบเชย 046 อบเชย/เบย์ลีฟ มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0028 ออริกาโน 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0224 อะโวกาโด 151 อะโวกาโด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0916 อังกาบหนู 518 อังกาบหนู มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0687 อัญชัน 352 พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0461 อาติโช๊ค 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0104 อิตาเลี่ยนพาสเลย์ 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0103 อิตาเลี่ยนเบซิล 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0225 อินทผลัม 129 อินทผลัม มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0656 อื่นๆ 310 พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0023 อ้อย 019 อ้อยคั้นน้ำ/อ้อยเคี้ยว มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0825 อ้อย (กำแพงแสน) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0906 อ้อย (ขอนแก่น 2) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0772 อ้อย (ขอนแก่น 3) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0823 อ้อย (ซีเอชบี 21) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0826 อ้อย (ลำปาง) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0841 อ้อย (สุพรรณบุรี 50) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0824 อ้อย (อู่ทอง 15) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0775 อ้อย (เค 84-200) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0774 อ้อย (เค 88-92) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0822 อ้อย (เคพีเค 9851) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0773 อ้อย (แอลเค 11) 601 อ้อยโรงงาน (Sugarcane) มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5902
0024 อ้อยคั้นน้ำ 019 อ้อยคั้นน้ำ/อ้อยเคี้ยว มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0025 อ้อยเคี้ยว 019 อ้อยคั้นน้ำ/อ้อยเคี้ยว มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0470 ฮอร์สแรดิช 059 พืชตระกูล Boraginaceae(โบเรส/ฮอสแรดิช) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0133 เกาลัด 104 เกาลัด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0134 เกาลัดจีน 104 เกาลัด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0674 เก็กฮวย 505 เก็กฮวย(Chrysanthemum) มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0271 เคพกูสเบอร์รี่ 118 เคปกู๊สเบอรี มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0601 เงาะ 108 เงาะ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0600 เงาะสีชมพู 108 เงาะ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0623 เงาะสีทอง 108 เงาะ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0140 เงาะโรงเรียน 108 เงาะ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0508 เจียวกู่หลาน 035 เจียวกู่หลาน/ปัญจขันธ์ มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0502 เจียวกู่หลาน/ปัญจขันธ์ 035 เจียวกู่หลาน/ปัญจขันธ์ มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0553 เชอร์วิล 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0550 เซอลารี่แอค 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0045 เซเลอรี่ 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0009 เดือย 022 เดือย มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0317 เทอร์นิพ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0330 เบบี้คอส 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0898 เบบี้บล็อคโคลี่ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0877 เบบี้บ๊อคฉ่อย 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0560 เบบี้ป๋วยเล้ง 369 พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0556 เบบี้ฮ่องเต้ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0555 เบบี้แครอท 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0058 เบย์ลีฟ (Bay Leaves) 046 อบเชย/เบย์ลีฟ มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0062 เปปเปอร์มิ้นท์ 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0371 เผือก 372 เผือก/เผือกญี่ปุ่น มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0372 เผือกญี่ปุ่น 372 เผือก/เผือกญี่ปุ่น มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0373 เผือกหอม 372 เผือก/เผือกญี่ปุ่น มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0589 เพกา 336 แค มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0071 เพชรสังฆาต 034 เพชรสังฆาต มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0858 เพียงพร 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0074 เฟนเนล 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0399 เฟรนซ์ทาราคอน 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0431 เมล่อน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0855 เม็ดในยายปราง 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0514 เรดคอรัล 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0438 เรดคอรัลสลัด 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0582 เรดคอส 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0811 เรดบัตตาเวีย 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0083 เรดเบซิล 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0804 เรดแรบบิท 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0734 เรดโครอล 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0842 เรดโบลว์ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0439 เรดโอ๊ค 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0896 เร่วหอม 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0087 เลมอนบาร์ม 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0086 เลมอนไทม์ 064 พืชตระกูลทาย์ม(Thymelaeaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0723 เลม่อน 398 มะนาว มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0094 เสจ (Sage) 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0095 เสลดพังพอน 033 เสลดพังพอน มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0220 เสาวรส 150 เสาวรส มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0777 เสาวรสไทนุง 150 เสาวรส มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0810 เห็ด 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0472 เห็ดกระด้าง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0473 เห็ดขอน 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0474 เห็ดขอนขาว 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0475 เห็ดขอนดำ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0865 เห็ดขอนแดง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0956 เห็ดชิเมจิ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0769 เห็ดซาง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0930 เห็ดซูงิตาเกะ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0796 เห็ดตับเต่า 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0797 เห็ดตับเต่า 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0543 เห็ดตีนแรด 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0554 เห็ดถั่งเฉ่า 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0668 เห็ดถั่งเช่า 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0669 เห็ดถั่งเช่า 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0818 เห็ดถั่งเช่าสีทอง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0542 เห็ดนางนวล 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0771 เห็ดนางนวลสีชมพู 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0482 เห็ดนางฟ้า 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0688 เห็ดนางฟ้าภูฐาน 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0471 เห็ดนางฟ้าฮังการี 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0483 เห็ดนางรม 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0937 เห็ดนางรมดอย 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0847 เห็ดนางรมดำ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0586 เห็ดนางรมทอง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0973 เห็ดนางรมภูฏาน 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0875 เห็ดนางรมหลวง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0817 เห็ดนางรมฮังการี 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0484 เห็ดบด 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0929 เห็ดพ็อตโตเบลโล่ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0486 เห็ดฟาง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0487 เห็ดภูฏาน 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0852 เห็ดมิลค์กี้ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0488 เห็ดยานางิ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0821 เห็ดร่างแห 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0490 เห็ดลม 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0491 เห็ดหลินจือ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0492 เห็ดหอม 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0493 เห็ดหอมสด 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0494 เห็ดหัวลิง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0495 เห็ดหูหนู 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0496 เห็ดหูหนูขาว 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0931 เห็ดหูหนูเผือก 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0497 เห็ดออรินจิ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0498 เห็ดฮังการี่ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0476 เห็ดเข็มทอง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0485 เห็ดเป๋าฮื้อ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0971 เห็ดเผาะ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0901 เห็ดเยื่อไผ่ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0477 เห็ดแคนปิยอง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0478 เห็ดแครง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0504 เห็ดแชมปิยอง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0509 เห็ดแซมปิฌอง 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0480 เห็ดโคน 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0481 เห็ดโคนญี่ปุ่น 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0958 เห็ดโคนดำ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0770 เห็ดโคนน้อย 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0489 เห็ดโรงเรือน 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0957 เห็ดไมตาเกะ 422 เห็ด มาตรฐานการผลิตเห็ด 9001
0462 เอ็นไดว์ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0672 แก่นตะวัน 503 แก่นตะวัน(Sunroot) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0135 แก้วมังกร 106 แก้วมังกร มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0138 แค 336 แค มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0139 แค,ดอกแค 336 แค มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0273 แคนตาลูป 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0272 แคนตาลูป,เมล่อน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0039 แครอท 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0040 แจแปนนิสมิ้นท์ 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0654 แตง 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0296 แตงกวา 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0298 แตงกวาญี่ปุ่น 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0305 แตงร้าน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0300 แตงโม 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0304 แตงโม/แตงโมอ่อน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0303 แตงโมอ่อน 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0301 แตงโมเนื้อ 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0302 แตงโมเมล็ด 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0299 แตงไทย 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0940 แบล็คเบอรี่ 522 แบล็คเบอรี่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0400 แฟง 342 พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0079 แมงลัก 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0440 แรดิช 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0441 แรดิชชิโอ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0460 แห้ว 444 กระจับ/แห้ว มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0226 แอปเปิ้ล 154 แอปเปิ้ล มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0910 โกโก้ 512 โกโก้ มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0254 โกโบ้ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0274 โคมัสสึนะ 301 พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0469 โบเรจ 059 พืชตระกูล Boraginaceae(โบเรส/ฮอสแรดิช) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0432 โมโรเฮยะ 395 พืชตระกูลปอ(Jute, Corchorus) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0084 โรสแมรี่ 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0088 โลเวจ 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0676 โสนกินดอก 507 โสนกินดอก(Sesbania) มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0096 โสมตังกุย 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0100 โหระพา 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0541 โหระพาญี่ปุ่น 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0501 โหระพาแดง 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0861 โอฉี 111 ทุเรียน มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0967 โอบะ 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0464 โอบะ 376 โอบะ/ชิโสะ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0465 โอบะ/ชิโสะ 376 โอบะ/ชิโสะ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0463 โอ๊คลีฟ 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0515 โอ๊คลีฟแดง 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0117 โฮยา(นมตำเลีย) 077 โฮย่า มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0116 โฮย่า 077 โฮย่า มาตรฐานการผลิตไม้ดอก 9001
0060 ใบบัวบก 361 ใบบัวบก มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0150 ใบมะกรูด 389 มะกรูด มาตรฐานการผลิตไม้ผล 9001
0059 ใบเตย 091 ใบเตย มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0061 ใบแมงลัก 435 พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0042 ไชว์ 364 พืชตระกูลผักชี (Apiaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0909 ไนเจอร์ 511 ไนเจอร์ มาตรฐานการผลิตพืชไร่ 9001
0374 ไผ่ 418 ไผ่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0972 ไผ่กิมซุง 418 ไผ่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0375 ไผ่ตง 418 ไผ่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0376 ไผ่ตงหวาน 418 ไผ่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0377 ไผ่ทองสยาม 418 ไผ่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0867 ไผ่บงหวาน 418 ไผ่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0380 ไผ่หวาน 418 ไผ่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0378 ไผ่เลี้ยง 418 ไผ่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0379 ไผ่เลี้ยงหวาน 418 ไผ่ มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0954 ไพล 321 พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae) มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 9001
0662 ไวด์ร็อกเก็ต 313 พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae) มาตรฐานการผลิตพืชผัก 9001
0499 ไฮโดรโปนิกส์ 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0631 ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอรัล) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0519 ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0724 ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนปัตตาเวีย) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0731 ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนสลัดโบลว์) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0594 ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนเบิทร์) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0888 ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนแอร์โร่) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0520 ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0539 ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0985 ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0521 ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0880 ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งไต้หวัน) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0579 ไฮโดรโปนิกส์ (กะหล่ำดอก) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0580 ไฮโดรโปนิกส์ (กะหล่ำปลี) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0975 ไฮโดรโปนิกส์ (กะเพรา) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0568 ไฮโดรโปนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0522 ไฮโดรโปนิกส์ (คอส) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0523 ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0831 ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้าฮ่องกง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0979 ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้าฮ่องกง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0830 ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้าเห็ดหอม) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0659 ไฮโดรโปนิกส์ (ชางฮา) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0578 ไฮโดรโปนิกส์ (ชาโยเต้) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0787 ไฮโดรโปนิกส์ (ชุนฉ่าย) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0963 ไฮโดรโปนิกส์ (ซอเรล) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0928 ไฮโดรโปนิกส์ (ซาลาโนว่า) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0744 ไฮโดรโปนิกส์ (ซุนงิคุ) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0645 ไฮโดรโปนิกส์ (ซุปเปอร์กรีน) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0652 ไฮโดรโปนิกส์ (ตั้งโอ๋) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0828 ไฮโดรโปนิกส์ (ต้นหอม) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0524 ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0783 ไฮโดรโปนิกส์ (บ๊อกฉ่อย) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0732 ไฮโดรโปนิกส์ (ปวยเล้ง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0733 ไฮโดรโปนิกส์ (ปวยเล้ง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0739 ไฮโดรโปนิกส์ (ปัตตาเวีย) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0525 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0835 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาวปลี) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0834 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาวลุ้ย) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0557 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0575 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอมแดง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0887 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดฮ่องเต้) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0650 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดเขียว ) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0581 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดเขียวปลี) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0573 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดแก้ว) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0574 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดแก้ว) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0829 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดไดโตเกียว) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0629 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักชี) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0807 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักชีฝรั่ง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0740 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้ง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0549 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0526 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0959 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักเคล) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0649 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักโขม) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0577 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักโขมจีน) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0833 ไฮโดรโปนิกส์ (ผักโขมแก้ว) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0976 ไฮโดรโปนิกส์ (พริกขี้หนูผลเล็ก) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0977 ไฮโดรโปนิกส์ (พริกขี้หนูผลเล็ก) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0572 ไฮโดรโปนิกส์ (พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนูผลใหญ่) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0615 ไฮโดรโปนิกส์ (พริกหวาน) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0745 ไฮโดรโปนิกส์ (พาร์สลีย์) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0960 ไฮโดรโปนิกส์ (พาสเลย์) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0527 ไฮโดรโปนิกส์ (ฟริลลิซ) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0946 ไฮโดรโปนิกส์ (ฟักทองบัตเตอร์นัต) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0528 ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0660 ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0714 ไฮโดรโปนิกส์ (มะเขือเทศ) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0978 ไฮโดรโปนิกส์ (มะเขือเทศราชินี) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0947 ไฮโดรโปนิกส์ (มะเขือเทศเชอรี่) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0529 ไฮโดรโปนิกส์ (มิซูน่า) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0743 ไฮโดรโปนิกส์ (มิทสึบะ) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0964 ไฮโดรโปนิกส์ (มินิคอส) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0530 ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0534 ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0961 ไฮโดรโปนิกส์ (สตรอเบอรี่) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0591 ไฮโดรโปนิกส์ (สปาตา) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0630 ไฮโดรโปนิกส์ (สลัด) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0537 ไฮโดรโปนิกส์ (สลัดเบบี้มิกซ์) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0536 ไฮโดรโปนิกส์ (สลัดแฟนซี) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0776 ไฮโดรโปนิกส์ (สวิสชาร์ด) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0532 ไฮโดรโปนิกส์ (สะระแหน่) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0806 ไฮโดรโปนิกส์ (สาระแหน่) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0832 ไฮโดรโปนิกส์ (หญ้าปักกิ่ง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0691 ไฮโดรโปนิกส์ (อิตาเลียนเบซิล) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0535 ไฮโดรโปนิกส์ (อีซีลีฟ) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0727 ไฮโดรโปนิกส์ (เบบี้กวางตุ้งไตัหวัน) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0599 ไฮโดรโปนิกส์ (เบบี้คอส) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0879 ไฮโดรโปนิกส์ (เบบี้บ๊อคฉ่อย) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0626 ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0531 ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0596 ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0595 ไฮโดรโปนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0544 ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0845 ไฮโดรโปนิกส์ (เรดสตาร์) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0730 ไฮโดรโปนิกส์ (เรดสลัดโบลว์) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0533 ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0722 ไฮโดรโปนิกส์ (แตงกวาญี่ปุ่น) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0736 ไฮโดรโปนิกส์ (แตงโม) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0545 ไฮโดรโปนิกส์ (โขมขาว) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0546 ไฮโดรโปนิกส์ (โขมแดง) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0768 ไฮโดรโปนิกส์ (โหระพา) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0968 ไฮโดรโปนิกส์ (โอบะ) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0805 ไฮโดรโปนิกส์ (ไวด์ร็อกเกต) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001
0986 ไฮโดรโปนิกส์(เอช่าย) 500 ไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic 9001