รหัสชนิดพันธุ์พืชชื่อชนิดพันธุ์พืชรหัสขอบข่ายพืชชื่อขอบข่ายพืชมาตรฐานการผลิตรหัสมาตรฐานพืช
0831(คะน้าฮ่องกง)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0830(คะน้าเห็ดหอม)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0829(ผักกาดไดโตเกียว)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0833(ผักโขมแก้ว)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0832(หญ้าปักกิ่ง)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0862กบพิกุล111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0227กระจับ444กระจับ/แห้วมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0029กระชาย321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0030กระชายดำ321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0231กระถิน347กระถินมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0121กระท้อน101กระท้อนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0846กระวาน321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0816กระเจียว073กระเจียว / ปทุมมามาตรฐานการผลิตไม้ดอก5503
0838กระเจี๊ยบ307กระเจี๊ยบเขียวมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0228กระเจี๊ยบเขียว307กระเจี๊ยบเขียวมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0229กระเจี๊ยบแดง377กระเจี๊ยบแดงมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0230กระเฉด309กระเฉดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0587กระเทียม310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0232กระเทียมต้น310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0233กระเทียมต้น(ใบ)310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0234กระเทียมหัว310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0517กรีนคอรัล380ผักตระกูลคอร์นสลัดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0583กรีนคอส380ผักตระกูลคอร์นสลัดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0785กรีนคอส313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0665กรีนโครอล313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0748กรีนโบลว์313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0505กรีนโอ๊ค313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0122กล้วย102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0124กล้วยตานี102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0666กล้วยนางยา102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0125กล้วยน้ำว้า102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0127กล้วยหอม102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0633กล้วยหอมทอง102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0728กล้วยหอมเขียว102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0128กล้วยหักมุก102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0686กล้วยหิน102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0126กล้วยเล็บมือนาง102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0123กล้วยไข่102กล้วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0108กล้วยไม้072กล้วยไม้มาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0107กวักมรกต093กวักมรกตมาตรฐานการผลิตไม้ประดับ9001
0235กวางตุ้ง301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0333กวางตุ้ง301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0236กวางตุ้งดอก301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0240กวางตุ้งฮ่องกง301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0241กวางตุ้งฮ่องเต้301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0238กวางตุ้งใบ301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0239กวางตุ้งใบ,ดอก301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0516กวางตุ้งไต้หวัน301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0237กวางตุ้งไทย301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0242กะหล่ำ301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0243กะหล่ำดอก301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0559กะหล่ำดอกโรมาเนสโก้301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0332กะหล่ำดาว301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0246กะหล่ำปม301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0247กะหล่ำปลี301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0569กะหล่ำปลีรูปหัวใจ301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0248กะหล่ำม่วง301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0244กะหล่ำใบ301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0245กะหล่ำใบ,คะน้าญี่ปุ่น,ปูเล่301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0031กะเพรา435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0251การ์เด็นเดรส301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0129กาแฟ140กาแฟมาตรฐานการผลิตไม้ผล5903
0682กาแฟลิเบอริก้า140กาแฟมาตรฐานการผลิตไม้ผล5903
0131กาแฟอาราบีก้า140กาแฟมาตรฐานการผลิตไม้ผล5903
0681กาแฟเอ็กซ์เซลซ่า140กาแฟมาตรฐานการผลิตไม้ผล5903
0130กาแฟโรบัสต้า140กาแฟมาตรฐานการผลิตไม้ผล5903
0779กิมจู113ฝรั่งมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0132กีวีฟรุ๊ต103กีวีฟรุ๊ตมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0252กุยช่าย310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0253กุยช่ายขาว310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0109กุหลาบ074กุหลาบมาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0255ขจร438ขจร/ดอกสลิดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0256ขจร,ดอกสลิด438ขจร/ดอกสลิดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0136ขนุน107ขนุน/จำปาดะ/สาเกมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0258ขมจีน,ชุนฉ่าย301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0032ขมิ้น321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0033ขมิ้นชัน321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0034ขมิ้นอ้อย321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0036ขิง321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0037ขิงแดง321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0260ขี้เหล็ก378ขี้เหล็กมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0038ขึ้นฉ่าย364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0035ข่า321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0538ข้าวโพดข้าวเหนียว011ข้าวโพดหวาน / ข้าวโพดฝักสดมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0001ข้าวโพดฝักสด011ข้าวโพดหวาน / ข้าวโพดฝักสดมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0259ข้าวโพดฝักอ่อน324ข้าวโพดฝักอ่อนมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0002ข้าวโพดรับประทานฝักสด011ข้าวโพดหวาน / ข้าวโพดฝักสดมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0004ข้าวโพดหวาน011ข้าวโพดหวาน / ข้าวโพดฝักสดมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0788ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์600ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (Maize)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม4402
0005ข้าวโพดเหนียว011ข้าวโพดหวาน / ข้าวโพดฝักสดมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0262คอร์นสลัด380ผักตระกูลคอร์นสลัดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0263คอสสลัด313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0264คะน้า301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0265คะน้าญี่ปุ่น301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0814คะน้าต้นปาล์ม301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0267คะน้าฮ่องกง301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0750คะน้าเบบี้301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0266คะน้าเห็ดหอม301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0749คะน้าใบ301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0836คะน้าใบหยิก301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0268คะแยง328คะแยงมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0269คารมาลย์313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0468คาโมมายล์313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0006งา020งามาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0007งาขาว020งามาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0008งาดำ020งามาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0765งาหอม020งามาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0859จระเข้111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0137จำปาดะ107ขนุน/จำปาดะ/สาเกมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0276จิงจู่ฉ่าย313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0621จินหงส์125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0141ชมพู่109ชมพู่มาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0819ชมพู่ทับทิมจันทร์109ชมพู่มาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0813ชมพู่พลาสติก109ชมพู่มาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0041ชะพลู332ชะพลูมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0142ชะอม390ชะอมมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0120ชา031ชามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0507ชาน้ำมัน501ชาน้ำมันมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0277ชิโสะ376โอบะ/ชิโสะมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0278ชุนฉ่าย301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0279ซอเรล056พืชตระกูล Oxalidaceae(ซอเรล)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0043ซัมเมอร์ซาวอรี่435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0500ซัมเมอร์ไทม์435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0044ซาวอรี่435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0280ซาโยเต้342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0613ซีลอน383พริกไทยมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0281ซูกินี342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0282ดอกขจร438ขจร/ดอกสลิดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0283ดอกชมจันทร์396ดอกชมจันทร์มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0285ดอกสลิด438ขจร/ดอกสลิดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0118ดอกเนสเตอร์เตียม057สมุนไพรตระกูล Tropaeolaceac(ดอกเนสเตอร์เตียม)มาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0680ดอกแค336แคมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0284ดอกไม้จีน337ดอกไม้จีนมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0046ดาหลา321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0047ดีปลี383พริกไทยมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0048ตะไคร้036ตะไคร้/ตระไคร้หอมมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0049ตะไคร้หอม036ตะไคร้/ตระไคร้หอมมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0291ตั้งโอ๋313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0292ตาลปัตรฤาษี343ตาลปัตรฤาษี(ผักพาย)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0293ตำลึง342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0294ตำลึง,ตำลึงหวาน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0295ตำลึงหวาน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0286ต้นหอม310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0287ต้นหอม,หอมแบ่ง310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0288ต้นหอมญี่ปุ่น310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0576ต้นอ่อนพืช350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0802ต้นอ่อนพืช (กวางตุ้ง)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0803ต้นอ่อนพืช (กวางตุ้งฮ่องเต้)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0704ต้นอ่อนพืช (กะหล่ำปลี)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0711ต้นอ่อนพืช (กะเพรา)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0703ต้นอ่อนพืช (ขึ้นฉ่าย)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0289ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0706ต้นอ่อนพืช (คะน้า)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0709ต้นอ่อนพืช (งา)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0640ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0715ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วขาว)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0642ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0639ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0643ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วเขียว)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0717ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวันต้นม่วง)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0716ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักกาดหัว)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0641ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0853ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนมัสตาร์ด)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0646ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0854ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนโหระพา)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0693ต้นอ่อนพืช (บล็อคโคลี่)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0708ต้นอ่อนพืช (ผักกาดฮ่องเต้)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0707ต้นอ่อนพืช (ผักกาดเขียวปลี)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0702ต้นอ่อนพืช (ผักชี)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0700ต้นอ่อนพืช (มิซูน่า)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0701ต้นอ่อนพืช (ร็อกเก็ต)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0695ต้นอ่อนพืช (สลัดกรีนโอ้ค)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0694ต้นอ่อนพืช (สลัดฟิลเล่)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0696ต้นอ่อนพืช (สลัดเรดโอ๊ค)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0712ต้นอ่อนพืช (สวิสชาร์ด)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0713ต้นอ่อนพืช (สะระแหน่)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0710ต้นอ่อนพืช (หอม)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0698ต้นอ่อนพืช (อิตาเลี่ยนเบซิล)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0697ต้นอ่อนพืช (โขมแดง)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0290ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0653ถั่ว352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0685ถั่วขาว021ถั่วแดงหลวง/ถั่วนิ้วนางแดงมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0309ถั่วงอก350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0310ถั่วงอก,ไควาเระ350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0311ถั่วงอกหัวโต350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0312ถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0675ถั่วดาวอินคา506ดาวอินคา(Sacha Peanut)มาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0014ถั่วนิ้วนางแดง021ถั่วแดงหลวง/ถั่วนิ้วนางแดงมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0313ถั่วฝักยาว352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0752ถั่วฝักยาวม่วงสิรินธร352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0751ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0314ถั่วพุ่ม352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0315ถั่วพู352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0316ถั่วลันเตา352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0015ถั่วลิสง018ถั่วลิสงมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0683ถั่วอะซูกิ014ถั่วเขียวมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0010ถั่วเขียว014ถั่วเขียวมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0012ถั่วเขียวผิวมัน014ถั่วเขียวมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0307ถั่วเข็ม352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0016ถั่วเหลือง012ถั่วเหลืองมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0746ถั่วเหลืองผิวดำ012ถั่วเหลืองมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0017ถั่วเหลืองฝักสด012ถั่วเหลืองมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0308ถั่วแขก352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0809ถั่วแขกม่วงสิรินธร352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0808ถั่วแขกเหลืองเทพรัตน์352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0013ถั่วแดงหลวง021ถั่วแดงหลวง/ถั่วนิ้วนางแดงมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0863ทองลินจง111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0144ทับทิม110ทับทิมมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0766ทับทิม111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0018ทานตะวัน017ทานตะวันมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0050ทาย์ม064พืชตระกูลทาย์ม(Thymelaeaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0051ทารากอน364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0614ทุเรียน111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0603ทุเรียนกระดุม111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0604ทุเรียนก้านยาว111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0602ทุเรียนชะนี111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0605ทุเรียนพวงมณี111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0145ทุเรียนหมอนทอง111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0146ทุเรียนเทศ(แขก)112น้อยหน่ามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0143ท้อ145ท้อมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0718นกหยิบ111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0110นมตำเลีย077โฮย่ามาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0737นวลคำ125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0764นวลทองจันทร์111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0147น้อยหน่า112น้อยหน่ามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0148น้อยโหน่ง112น้อยหน่ามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0318น้ำเต้า342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0510บล็อกโคลี่, บล็อกโคโลนี301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0319บล็อกโคโลนี301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0320บล็อคโคลี่301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0561บล๊อคฉ่อย301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0321บล๊อคซอย301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0322บวบ342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0323บวบงู342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0721บวบหวาน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0324บวบหอม342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0325บวบเหลี่ยม342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0326บอน365บอนมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0052บอระเพ็ด045บอระเพ็ดมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0327บัตตาเวีย313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0767บัตเตอร์นัทสควอช342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0328บัตเตอร์เฮด313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0747บัว051บัวมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0053บัวบก361ใบบัวบกมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0054บัวประดับ051บัวมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0055บัวสวรรค์051บัวมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0056บัวสาย051บัวมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0057บัวหลวง051บัวมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0329บีทรูท369พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0261บีทรูท/เรดบีท369พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0149บ๊วย146บ๊วยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0111ปทุมมา073กระเจียว / ปทุมมามาตรฐานการผลิตไม้ดอก5503
0503ปอแดง395พืชตระกูลปอ(Jute, Corchorus)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0609ปากช่อง121มะละกอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0151ปาล์มน้ำมัน155ปาล์มน้ำมันมาตรฐานการผลิตไม้ผล5904
0331ป๋วยเล้ง369พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0250ผักกาดขาว301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0335ผักกาดขาว301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0593ผักกาดขาว(ไดโตเกียว)301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0336ผักกาดขาวปลี301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0339ผักกาดหอม313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0625ผักกาดหอมห่อ313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0632ผักกาดหอมใบแดง313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0340ผักกาดหัว301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0341ผักกาดหัว,หัวไชเท้า301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0342ผักกาดหางหงษ์301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0249ผักกาดหางหงส์301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0343ผักกาดฮ่องเต้301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0390ผักกาดฮ่องเต้/กวางตุ้งฮ่องเต้301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0344ผักกาดฮ่องเต้น้อย301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0337ผักกาดเขียว301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0338ผักกาดเขียวปลี301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0334ผักกาดแก้ว301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0573ผักกาดแก้วไฮโดรโปนิกส์500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0345ผักกูด325ผักกูดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0257ผักขมจีน301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0657ผักขี้หูด301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0063ผักคาวตอง323ผักคาวตองมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0270ผักคินฉ่าย447ผักคินฉ่ายมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0064ผักชี364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0065ผักชีฝรั่ง364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0066ผักชีลาว364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0689ผักชีล้อม364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0348ผักตระกูลรูบาร์บ382ผักตระกูลรูบาร์บมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0349ผักบุ้ง368ผักบุ้งมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0350ผักบุ้งจีน368ผักบุ้งมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0352ผักบุ้งน้ำ368ผักบุ้งมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0353ผักบุ้งเมล็ด368ผักบุ้งมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0351ผักบุ้งไทย368ผักบุ้งมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0354ผักปลัง446ผักปลังมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0355ผักปอแดง449ผักราวได๋มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0356ผักปูเล่301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0358ผักพาย343ตาลปัตรฤาษี(ผักพาย)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0361ผักราวได๋449ผักราวได๋มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0360ผักราเซี่ยโต๋448ผักราเซี่ยโต๋มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0362ผักสลัด313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0364ผักหวาน371ผักหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0365ผักหวานจีน371ผักหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0366ผักหวานน้ำ388ผักหวานน้ำมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0367ผักหวานบ้าน371ผักหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0368ผักหวานป่า371ผักหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0370ผักฮ่องเต้301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0119ผักเชียงดา058สมุนไพรตระกูล Violaceae(ผักเชียงดา)มาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0357ผักเป็ด379ผักเป็ด/ผักเป็ดแดงมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0756ผักเป็ดญี่ปุ่น379ผักเป็ด/ผักเป็ดแดงมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0466ผักเป็ดแดง379ผักเป็ด/ผักเป็ดแดงมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0363ผักเสี้ยน416ผักเสี้ยนมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0369ผักเหลียง326ผักเหรียงมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0359ผักแพรว370ผักแพรวมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0346ผักโขม369พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0754ผักโขมขาว369พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0347ผักโขมจีน369พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0755ผักโขมแดง369พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0152ฝรั่ง113ฝรั่งมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0778ฝรั่งกิมจู113ฝรั่งมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0790ฝรั่งแป้นสีทอง113ฝรั่งมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0753ฝักกาดกวางตุ้งก้านขาว301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0381พริก373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0511พริกขี้หนู373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0382พริกขี้หนูผลเล็ก373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0383พริกขี้หนูผลใหญ่373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0570พริกชี้ฟ้า373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0637พริกญี่ปุ่น373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0384พริกยักษ์(พริกหวาน)373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0757พริกหนุ่ม373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0719พริกหนุ่มขาว373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0385พริกหนุ่มเขียว373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0864พริกหนุ่มแดง373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0386พริกหยวก373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0387พริกเหลือง373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0512พริกแม๊กซิกัน373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0388พริกใหญ่373พริก/พริกหวานมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0067พริกไทย383พริกไทยมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0389พฤกษ์445พฤกษ์มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0153พลับ147พลับมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0154พลัม148พลัมมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0068พลู383พริกไทยมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0069พลูคาว383พริกไทยมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0467พาร์สนิพ301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0070พาร์สเลย์364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0551พาร์สเลย์รูท364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0156พีช145ท้อมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0157พุทรา114พุทรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0392ฟัก342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0393ฟัก,แฟง342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0394ฟักข้าว342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0297ฟักทอง342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0592ฟักทองญี่ปุ่น342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0843ฟักบัตเตอร์นัท342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0395ฟักเขียว342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0540ฟักแฟง342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0397ฟักแม้ว342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0663ฟินเล่ย์313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0398ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0844ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0073ฟ้าทะลายโจร043ฟ้าทะลายโจรมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0812ฟ้าลั่น125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0158มะกรูด389มะกรูดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0159มะกรูด,ใบมะกรูด389มะกรูดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0160มะกอก116มะกอกมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0161มะกอก,มะกอกน้ำ116มะกอกมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0162มะกอกน้ำ116มะกอกมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0163มะกอกฝรั่ง116มะกอกมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0164มะขาม117มะขามมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0167มะขามหวาน117มะขามมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0165มะขามเทศ144มะขามเทศมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0166มะขามเปรี้ยว117มะขามมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0168มะคาเดเมีย142มะคาเดเมียมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0169มะดัน120มะดันมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0171มะนาว398มะนาวมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0172มะปราง122มะปราง/มะยงชิดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0173มะปราง,มะยงชิด122มะปราง/มะยงชิดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0174มะพร้าว123มะพร้าวแกง/มะพร้าวอ่อนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0175มะพร้าวน้ำหอม123มะพร้าวแกง/มะพร้าวอ่อนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0176มะพร้าวอ่อน123มะพร้าวแกง/มะพร้าวอ่อนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0181มะม่วง125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0850มะม่วงงาช้างแดง125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0618มะม่วงทองดำ125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0184มะม่วงน้ำดอกไม้125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0782มะม่วงพันธุ์อาทูอีทู125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0185มะม่วงพิมเสน125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0186มะม่วงพิมเสนเบา125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0617มะม่วงมหาชนก125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0187มะม่วงมัน125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0851มะม่วงมันศรีวิชัย125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0849มะม่วงสามฤดู125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0673มะม่วงหาวมะนาวโห่504มะม่วงหาวมะนาวโห่(Karanda)มาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0188มะม่วงหิมพานต์143มะม่วงหิมพานต์มาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0619มะม่วงเขียวมรกต125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0183มะม่วงเขียวเสวย125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0182มะม่วงเขียวแก้ว125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0620มะม่วงเขียวใหญ่125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0839มะม่วงเบา125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0781มะม่วงเพชรบ้านลาด125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0827มะม่วงแก้วขมิ้น125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0799มะม่วงแดงจักรพรรดิ์125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0729มะม่วงโชคอนันต์125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0190มะยงชิด122มะปราง/มะยงชิดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0191มะยม134มะยมมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0417มะระ342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0391มะระ/มะระขี้นก342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0418มะระขี้นก(มะไห่)342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0419มะระจีน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0420มะระหวาน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0192มะรุม333มะรุมมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0193มะละกอ121มะละกอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0679มะละกอ (ปลักไม้ลาย)121มะละกอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0678มะละกอ (ฮอลแลนด์)121มะละกอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0610มะละกอ (เรดเลดี้)121มะละกอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0112มะลิ075มะลิมาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0401มะเขือ393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0403มะเขือตอแหล393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0412มะเขือพวง393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0413มะเขือม่วง393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0760มะเขือม่วงก้านเขียว393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0636มะเขือม่วงญี่ปุ่น393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0414มะเขือยาว393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0597มะเขือยาวสีม่วง393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0598มะเขือยาวสีเขียว393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0415มะเขือลาย393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0758มะเขือเจ้าพระยา393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0404มะเขือเทศ393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0784มะเขือเทศ393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0406มะเขือเทศบริโภคสด393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0759มะเขือเทศพื้นบ้าน393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0407มะเขือเทศราชินี393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0720มะเขือเทศสีดา393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0405มะเขือเทศเชอรี่393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0800มะเขือเทศโทมัส393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0408มะเขือเทศโรงงาน393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0409มะเขือเปราะ393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0410มะเขือเปราะขาว393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0411มะเขือเปราะคางกบ393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0416มะเขือเหลือง393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0402มะเขือไข่เต่า393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0513มะเดื่อ156มะเดื่อฝรั่งมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0170มะเดื่อฝรั่ง156มะเดื่อฝรั่งมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0177มะเฟือง124มะเฟืองมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0178มะเฟืองหวาน124มะเฟืองมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0189มะเม่า135มะเม่ามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0670มะแว้ง393พืชตระกูลมะเขือ(Solanum spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0179มะไฟ152มะไฟมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0180มะไฟจีน127มะไฟจีนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0194มังคุด126มังคุดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0422มันขี้หนู394มันขี้หนูมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0425มันฝรั่ง402มันฝรั่งมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0426มันฝรั่งบริโภคสด402มันฝรั่งมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0427มันฝรั่งโรงงาน402มันฝรั่งมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0661มันสำปะหลัง016มันสำปะหลังสำหรับบริโภคมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0019มันสำปะหลังบริโภคสด016มันสำปะหลังสำหรับบริโภคมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0021มันสำปะหลังสำหรับบริโภค016มันสำปะหลังสำหรับบริโภคมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0789มันสำปะหลังโรงงาน509มันสำปะหลังโรงงาน(Cassava)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5901
0423มันเทศ403มันเทศ/มันเทศญี่ปุ่นมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0424มันเทศญี่ปุ่น403มันเทศ/มันเทศญี่ปุ่นมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0421มันแกว401มันแกวมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0692มัลเบอร์รี่038ใบหม่อน/หม่อนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0075มาร์จอแรม435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0612มาเลเซีย(ซาราวัค)383พริกไทยมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0428มิซูน่า301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0076มินิกรีนดิว435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0078มินิกรีนอิตาเลี่ยนเบซิล435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0077มินิกรีนเรดเบซิล435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0429มินิคอร์น380ผักตระกูลคอร์นสลัดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0430มินิบ๊อกซอย301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0860มูซังคิง111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0080ยอ039ยอมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0627ยอดถั่วลันเตา350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0761ยอดฟักทอง342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0433ยอดมะระหวาน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0434ยอดมะระหวาน,ซาโยเต้342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0738ยักษ์มัน125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0435ยับก๋า392ยับก๋ามาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0081ยี่หร่า435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0082ยูเอสมิ้นท์435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0195ระกำ137สละ/ระกำมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0113รักเร่076รักเร่มาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0437รูบาร์บ382ผักตระกูลรูบาร์บมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0436ร็อกเก็ตสลัด301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0196ลองกอง128ลองกอง/ลางสาด/ดูกูมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0622ลองกองตันหยงมัส128ลองกอง/ลางสาด/ดูกูมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0197ละมุด141ละมุดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0198ละมุดสีดา141ละมุดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0199ลางสาด128ลองกอง/ลางสาด/ดูกูมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0085ลาเวนเดอร์435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0200ลำไย131ลำไยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0611ลำไยอีดอ131ลำไยมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0201ลิ้นจี่130ลิ้นจี่มาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0442ลูกมะระหวาน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0202ลูกู128ลองกอง/ลางสาด/ดูกูมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0022ลูกเดือย022เดือยมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0155ลูกไหน148พลัมมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0443วอเตอร์เครส301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0677ว่านชักมดลูก508ว่านชักมดลูกมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0820ว่านนางคำ321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0089ว่านน้ำ055ว่านน้ำมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0090ว่านหางจระเข้037ว่านหางจรเข้มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0445สตรอเบอรี่132สตรอเบอรี่มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0655สมุนไพร(ใครเพิ่มอยากรู้)321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0214สละ137สละ/ระกำมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0667สละอินโด137สละ/ระกำมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0690สลัดกรีนโอ้ค313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0562สลัดคอสเขียว313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0563สลัดบัตเตอร์เฮด313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0566สลัดฟิลเล่313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0564สลัดเบบี้คอส313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0446สลัดแก้ว313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0565สลัดใบแดง313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0762สลัดไต้หวัน313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0448สวิสชาร์ด369พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0837สวีทเบซิล435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0216สะตอ414สะตอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0093สะระแหน่435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0215สะเดา360สะเดามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0217สับปะรด138สับปะรดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0219สาลี่149สาลี่มาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0218สาเก107ขนุน/จำปาดะ/สาเกมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0091สเปียร์มิ้นท์435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0203ส้มกัมคอวท์133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0207ส้มจีน133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0658ส้มจี๊ด133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0208ส้มจุก133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0815ส้มซ่า133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0210ส้มตรา133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0211ส้มตรา(ส้มเช้ง)133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0092ส้มป่อย054ส้มป่อยมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0780ส้มสายน้ำผึ้ง133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0726ส้มสีทอง133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0204ส้มเกลี้ยง133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0206ส้มเขียวหวาน133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0209ส้มเช้ง133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0212ส้มเปลือกล่อน133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0205ส้มแก้ว133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0725ส้มโชกุน133ส้ม/ส้มเปลือกล่อน/ส้มตรามาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0213ส้มโอ136ส้มโอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0795ส้มโอขาวน้ำผึ้ง136ส้มโอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0792ส้มโอขาวแตงกวา136ส้มโอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0791ส้มโอทองดี136ส้มโอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0794ส้มโอทับทิมสยาม136ส้มโอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0793ส้มโอท่าข่อย136ส้มโอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0763ส้มโอเกรปฟรุต136ส้มโอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0097หญ้าปักกิ่ง032หญ้าปักกิ่งมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0671หญ้าหวาน502หญ้าหวาน(Stevia)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0098หนอนตายหยาก042หนอนตายหยากมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0449หน่อไม้418ไผ่มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0450หน่อไม้ฝรั่ง419หน่อไม้ฝรั่งมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0114หน้าวัว071หน้าวัวมาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0115หน้าวัวตัดดอก071หน้าวัวมาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0221หมาก153หมากมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0222หมากผู้หมากเมีย153หมากมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0506หม่อน038ใบหม่อน/หม่อนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0856หลงลับแล111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0451หลาเมอ384หลาเมอมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0857หลินลับแล111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0099หวาย052หวายมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0452หอม,กระเทียม310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0453หอมจีน310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0457หอมหัวใหญ่310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0801หอมแขก310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0454หอมแดง310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0455หอมแบ่ง310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0456หอมแบ่ง(ต้นหอม)310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0459หัวซู412หัวซูมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0458หัวไชเท้า301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0664อกร่อง125มะม่วงมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0223องุ่น139องุ่นมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0101อบเชย046อบเชย/เบย์ลีฟมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0028ออริกาโน435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0224อะโวกาโด151อะโวกาโดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0687อัญชัน352พืชตระกูลถั่ว(Vigna spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0027อัลฟัลฟ่า015อัลฟัลฟ่ามาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0840อัลฟัลฟ่า350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0461อาติโช๊ค313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0104อิตาเลี่ยนพาสเลย์364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0103อิตาเลี่ยนเบซิล435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0225อินทผลัม129อินทผลัมมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0656อื่นๆ310พืชตระกูลหอม-กระเทียม(Alliaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0023อ้อย019อ้อยคั้นน้ำ/อ้อยเคี้ยวมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0825อ้อย (กำแพงแสน)601อ้อยโรงงาน (Sugarcane)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5902
0772อ้อย (ขอนแก่น 3)601อ้อยโรงงาน (Sugarcane)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5902
0823อ้อย (ซีเอชบี 21)601อ้อยโรงงาน (Sugarcane)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5902
0826อ้อย (ลำปาง)601อ้อยโรงงาน (Sugarcane)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5902
0841อ้อย (สุพรรณบุรี 50)601อ้อยโรงงาน (Sugarcane)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5902
0824อ้อย (อู่ทอง 15)601อ้อยโรงงาน (Sugarcane)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5902
0775อ้อย (เค 84-200)601อ้อยโรงงาน (Sugarcane)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5902
0774อ้อย (เค 88-92)601อ้อยโรงงาน (Sugarcane)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5902
0822อ้อย (เคพีเค 9851)601อ้อยโรงงาน (Sugarcane)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5902
0773อ้อย (แอลเค 11)601อ้อยโรงงาน (Sugarcane)มาตรฐานการผลิตพืชอุตสาหกรรม5902
0024อ้อยคั้นน้ำ019อ้อยคั้นน้ำ/อ้อยเคี้ยวมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0025อ้อยเคี้ยว019อ้อยคั้นน้ำ/อ้อยเคี้ยวมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0470ฮอร์สแรดิช059พืชตระกูล Boraginaceae(โบเรส/ฮอสแรดิช)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0607ฮอลแลนด์121มะละกอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0133เกาลัด104เกาลัดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0134เกาลัดจีน104เกาลัดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0674เก็กฮวย505เก็กฮวย(Chrysanthemum)มาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0271เคปกู๊สเบอรี118เคปกู๊สเบอรีมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0601เงาะ108เงาะมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0600เงาะสีชมพู108เงาะมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0623เงาะสีทอง108เงาะมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0140เงาะโรงเรียน108เงาะมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0508เจียวกู่หลาน035เจียวกู่หลาน/ปัญจขันธ์มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0502เจียวกู่หลาน/ปัญจขันธ์035เจียวกู่หลาน/ปัญจขันธ์มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0553เชอร์วิล364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0045เซอลารี่364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0550เซอลารี่แอค364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0009เดือย022เดือยมาตรฐานการผลิตพืชไร่9001
0317เทอร์นิพ301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0330เบบี้คอส313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0560เบบี้ป๋วยเล้ง369พืชตระกูลป๋วยเล้ง(Chenopodiaceae/ Amaranthaceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0556เบบี้ฮ่องเต้301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0555เบบี้แครอท364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0058เบย์ลีฟ (Bay Leaves)046อบเชย/เบย์ลีฟมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0062เปปเปอร์มิ้นท์435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0371เผือก372เผือก/เผือกญี่ปุ่นมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0372เผือกญี่ปุ่น372เผือก/เผือกญี่ปุ่นมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0373เผือกหอม372เผือก/เผือกญี่ปุ่นมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0589เพกา336แคมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0071เพชรสังฆาต034เพชรสังฆาตมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0858เพียงพร111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0074เฟนเนล364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0399เฟรนซ์ทาราคอน313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0431เมล่อน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0855เม็ดในยายปราง111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0514เรดคอรัล313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0438เรดคอรัลสลัด313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0582เรดคอส380ผักตระกูลคอร์นสลัดมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0811เรดบัตตาเวีย313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0083เรดเบซิล435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0804เรดแรบบิท313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0734เรดโครอล313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0842เรดโบลว์313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0439เรดโอ๊ค313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0087เลมอนบาร์ม435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0086เลมอนไทม์064พืชตระกูลทาย์ม(Thymelaeaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0723เลม่อน398มะนาวมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0094เสจ (Sage)435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0095เสลดพังพอน033เสลดพังพอนมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0220เสาวรส150เสาวรสมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0777เสาวรสไทนุง150เสาวรสมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0810เห็ด422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0472เห็ดกระด้าง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0473เห็ดขอน422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0474เห็ดขอนขาว422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0475เห็ดขอนดำ422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0865เห็ดขอนแดง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0769เห็ดซาง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0796เห็ดตับเต่า422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0797เห็ดตับเต่า422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0543เห็ดตีนแรด422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0554เห็ดถั่งเฉ้า422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0668เห็ดถั่งเช่า422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0669เห็ดถั่งเช่า422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0818เห็ดถั่งเช่าสีทอง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0542เห็ดนางนวล422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0771เห็ดนางนวลสีชมพู422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0482เห็ดนางฟ้า422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0688เห็ดนางฟ้าภูฐาน422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0471เห็ดนางฟ้าฮังการี422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0483เห็ดนางรม422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0847เห็ดนางรมดำ422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0586เห็ดนางรมทอง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0817เห็ดนางรมฮังการี422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0484เห็ดบด422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0486เห็ดฟาง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0487เห็ดภูฏาน422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0852เห็ดมิลค์กี้422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0488เห็ดยานางิ422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0821เห็ดร่างแห422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0490เห็ดลม422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0491เห็ดหลินจือ422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0492เห็ดหอม422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0493เห็ดหอมสด422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0494เห็ดหัวลิง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0495เห็ดหูหนู422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0496เห็ดหูหนูขาว422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0497เห็ดออรินจิ422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0498เห็ดฮังการี่422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0476เห็ดเข็มทอง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0485เห็ดเป๋าฮื้อ422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0477เห็ดแคนปิยอง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0478เห็ดแครง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0504เห็ดแชมปิยอง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0509เห็ดแซมปิฌอง422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0480เห็ดโคน422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0481เห็ดโคนญี่ปุ่น422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0770เห็ดโคนน้อย422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0489เห็ดโรงเรือน422เห็ดมาตรฐานการผลิตเห็ด9001
0462เอ็นไดฟว์313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0672แก่นตะวัน503แก่นตะวัน(Sunroot)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0135แก้วมังกร106แก้วมังกรมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0606แขกดำ121มะละกอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0608แขกนวล121มะละกอมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0138แค336แคมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0139แค,ดอกแค336แคมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0273แคนตาลูป342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0272แคนตาลูป,เมล่อน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0039แครอท364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0040แจแปนนิสมิ้นท์435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0654แตง342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0296แตงกวา342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0298แตงกวาญี่ปุ่น342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0305แตงร้าน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0300แตงโม342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0304แตงโม/แตงโมอ่อน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0303แตงโมอ่อน342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0301แตงโมเนื้อ342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0302แตงโมเมล็ด342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0299แตงไทย342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0400แฟง342พืชตระกูลแตง(Cucurmis spp.)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0079แมงลัก435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0440แรดิช301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0441แรดิชชิโอ313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0460แห้ว444กระจับ/แห้วมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0226แอปเปิ้ล154แอปเปิ้ลมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0254โกโบ้313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0274โคมัสสึนะ301พืชตระกูลกะหล่ำ(Brassica spp./ Cruciferae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0306โต้วเหมี่ยว350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0469โบเรจ059พืชตระกูล Boraginaceae(โบเรส/ฮอสแรดิช)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0432โมโรเฮยะ395พืชตระกูลปอ(Jute, Corchorus)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0084โรสแมรี่435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0786โรสแมรี่313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0088โลเวจ364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0676โสนกินดอก507โสนกินดอก(Sesbania)มาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0096โสมตังกุย364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0100โหระพา435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0541โหระพาญี่ปุ่น435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0501โหระพาแดง435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0861โอฉี111ทุเรียนมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0464โอบะ376โอบะ/ชิโสะมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0465โอบะ/ชิโสะ376โอบะ/ชิโสะมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0463โอ๊คลีฟ313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0515โอ๊คลีฟแดง313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0117โฮยา(นมตำเลีย)077โฮย่ามาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0116โฮย่า077โฮย่ามาตรฐานการผลิตไม้ดอก9001
0060ใบบัวบก361ใบบัวบกมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0150ใบมะกรูด389มะกรูดมาตรฐานการผลิตไม้ผล9001
0059ใบเตย091ใบเตยมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0061ใบแมงลัก435พืชตระกูลกระเพรา(Lamiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0275ไควาเระ350ต้นอ่อนพืชมาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0042ไชว์364พืชตระกูลผักชี (Apiaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0374ไผ่418ไผ่มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0375ไผ่ตง418ไผ่มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0376ไผ่ตงหวาน418ไผ่มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0377ไผ่ทองสยาม418ไผ่มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0380ไผ่หวาน418ไผ่มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0378ไผ่เลี้ยง418ไผ่มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0379ไผ่เลี้ยงหวาน418ไผ่มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0072ไพล321พืชตระกูลขิง-ข่า(Zingiberaceae)มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร9001
0662ไวด์ร็อกเก็ต313พืชตระกุลผักกาดหอม(Asteraceae)มาตรฐานการผลิตพืชผัก9001
0499ไฮโดรโปนิกส์500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0650ไฮโดรโปนิกส์ ( ผักกาดเขียว )500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0649ไฮโดรโปนิกส์ ( ผักโขม)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0631ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอรัล)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0519ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0724ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนปัตตาเวีย)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0731ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนสลัดโบลว์)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0594ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนเบิทร์)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0520ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0539ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0521ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0522ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0523ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0659ไฮโดรโปนิกส์ (ชางฮา)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0578ไฮโดรโปนิกส์ (ชาโยเต้)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0787ไฮโดรโปนิกส์ (ชุนฉ่าย)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0645ไฮโดรโปนิกส์ (ซุปเปอร์กรีน)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0652ไฮโดรโปนิกส์ (ตั้งโอ๋)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0828ไฮโดรโปนิกส์ (ต้นหอม)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0524ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0783ไฮโดรโปนิกส์ (บ๊อกฉ่อย)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0732ไฮโดรโปนิกส์ (ปวยเล้ง)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0525ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0557ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0575ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอมแดง)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0629ไฮโดรโปนิกส์ (ผักชี)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0807ไฮโดรโปนิกส์ (ผักชีฝรั่ง)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0549ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0526ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0577ไฮโดรโปนิกส์ (ผักโขมจีน)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0572ไฮโดรโปนิกส์ (พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนูผลใหญ่)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0527ไฮโดรโปนิกส์ (ฟริลลิซ)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0660ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0528ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0529ไฮโดรโปนิกส์ (มิซูน่า)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0530ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0534ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0591ไฮโดรโปนิกส์ (สปาตา)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0537ไฮโดรโปนิกส์ (สลัดเบบี้มิกซ์)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0536ไฮโดรโปนิกส์ (สลัดแฟนซี)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0776ไฮโดรโปนิกส์ (สวิสชาร์ด)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0532ไฮโดรโปนิกส์ (สะระแหน่)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0806ไฮโดรโปนิกส์ (สาระแหน่)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0691ไฮโดรโปนิกส์ (อิตาเลียนเบซิล)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0535ไฮโดรโปนิกส์ (อีซีลีฟ)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0599ไฮโดรโปนิกส์ (เบบี้คอส)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0626ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0531ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0596ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0595ไฮโดรโปนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0544ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0730ไฮโดรโปนิกส์ (เรดสลัดโบลว์)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0533ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0722ไฮโดรโปนิกส์ (แตงกวาญี่ปุ่น)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0736ไฮโดรโปนิกส์ (แตงโม)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0545ไฮโดรโปนิกส์ (โขมขาว)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0546ไฮโดรโปนิกส์ (โขมแดง)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0768ไฮโดรโปนิกส์ (โหระพา)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0805ไฮโดรโปนิกส์ (ไวด์ร็อกเกต)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0744ไฮโดรโปนิกส์(ซุนงิคุ)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0733ไฮโดรโปนิกส์(ปวยเล้ง)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0739ไฮโดรโปนิกส์(ปัตตาเวีย)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0835ไฮโดรโปนิกส์(ผักกาดขาวปลี)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0834ไฮโดรโปนิกส์(ผักกาดขาวลุ้ย)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0740ไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0745ไฮโดรโปนิกส์(พาร์สลีย์)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0743ไฮโดรโปนิกส์(มิทสึบะ)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0845ไฮโดรโปนิกส์(เรดสตาร์)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0579ไฮโดรโปรนิกส์ (กะหล่ำดอก)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0580ไฮโดรโปรนิกส์ (กะหล่ำปลี)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0568ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0581ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดเขียวปลี)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0574ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดแก้ว)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0714ไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0630ไฮโดรโปรนิกส์ (สลัด)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0615ไฮโดรโปรนิกส์(พริกหวาน)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001
0727ไฮโดรโพนิกส์ (เบบี้กวางตุ้งไตัหวัน)500ไฮโดรโปนิกส์มาตรฐานการผลิตพืชผัก-hydroponic9001