วิธีการใช้งานเว็บไซต์ www.doa.go.th/gap

 

 

 

   

    ภาพที่ 1 ระบบแสดงหน้าแรกของการทำงานเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์                                                                                     กลับสู่ด้านบน

 

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ www.doa.go.th/gap ระบบจะแสดงหน้าจอการทำงานของระบบให้ดังแสดงในภาพที่ 1ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสี่ส่วนดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 จากหน้าจอของเว็บไซต์ คือส่วนของเมนูต่างๆในส่วน Front Office ของระบบ

หมายเลข 2 และ 3 คือส่วนของรายงานความก้าวหน้าในการทำงาน ซึ่งจะแสดงในรูปแบบของตารางที่แยกตามสถานะ ของการทำงานต่างๆ

โดยแต่ละสถานะจะแยกออกเป็นประเภท จำนวนราย จำนวนแปลง และจำนวนไร่  หมายเลข 2 คือรายงานของแต่ละจังหวัดโดยสามารถคลิ๊กลิงค์

เข้าไปดูรายและเอียดความก้าวหน้าของแต่จังหวัด และแต่ละอำเภอนั้นๆได้ ส่วนหมายเลข 3 คือ รายงานของแต่ชนิดพืช โดยสามารถคลิ๊กลิงค์ดูได้ว่า

พืชแต่ละชนิดมีที่จังหวัด อำเภอ ตำบล อะไรบ้าง

หมายเลข 4 คือส่วนการทำงานของเจ้าหน้ากรมวิชาการเกษตร ที่จะทำการ Login เข้าสู่ระบบฯ เพื่อทำงานในส่วน Back Office

 

 

การค้นหาแหล่งผลิต หรือแปลง GAP

วิธีการค้นหาแหล่งผลิต GAP หรือแปลง  GAP ที่ผ่านการรับรองแล้วจากกรมวิชาการเกษตร ให้ทำการคลิ๊กไปที่เมนู ค้นหาแหล่งผลิต GAP

เมื่อทำการคลิ๊กที่เมนูค้นหาแหล่งผลิต GAP หน้าจอจะแสดงดังในภาพที่2

ภาพที่ 2 แสดงการทำงานในส่วนเมนู ค้นหาแหล่งผลิต GAP                                                                                      กลับสู่ด้านบน

จากภาพที่ 2 หน้าจอของเมนู จะมีการทำงาน 4 ส่วนด้วยกันตามหมายเลขที่แสดงในภาพดังต่อไปนี้คือ

        หมายเลข 1 คือส่วนของการระบุเงื่อนไงในการค้นหาแหล่งผลิต ว่าต้องการจะค้นหาจากอะไรโดยสามารถค้นหาได้ดังต่อไปนี้คือ

หมายเลข 2 คือปุ่ม search เมื่อเลือกหรือระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา ในส่วนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มาทำการคลิ๊กที่ปุ่ม search

เพื่อที่จะให้ระบบทำการเริ่มค้นหาข้อมูลแปลงหรือแหล่งผลิต GAP

หมายเลข 3 คือส่วนแสดงผล ของแปลงหรือแหล่งผลิต GAP เมื่อทำการคลิ๊กปุ่ม search ในหมาเลข 2

หมายเลข 4 คือปุ่มส่งออกไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน เมื่อต้องการนำข้อมูลที่แสดงในส่วนของการแสดงผล(ส่วนหมายเลข 3) นำออกไปใช้งาน

ให้กดที่ปุ่ม Export to Excel (หมายเลข 4) โดยระบบจะส่งออกไฟล์ไปไว้ที่เครื่องของไคลแอนท์(ผู้ใช้งาน) ในรูปแบบของไฟล์ เอ็กเซล

 

 

การค้นหาสถานะการขอรับรองแหล่งผลิต GAP หรือการติดตามงานที่เคยสมัครเอาไว้

 

การค้นหาสถานะการขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP ให้เข้าไปที่เมนู ค้นหาสถานะการขอรับรอง เมื่อคลิ๊กที่เมนูแล้วระบบจะแสดงหน้าจอดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอของเมนู ค้นหาสถานะการขอใบรับรอง                                                                                      กลับสู่ด้านบน

 

จากภาพที่ 3 เมื่อต้องการอยากจะทราบว่าใบสมัครที่เคยสมัครขอการรับรองไว้นั้น สถานะการสมัครกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว

ให้ทำการ ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ที่ทำการสมัครเข้าไปในระบบแล้วกดปุ่ม search ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทราบว่าสถานะการสมัครของท่าน

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน จากการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร

 

                การขอรับรองแหล่งผลิต GAP

    อยากจะทราบวิธีขอการรับรองแหล่งผลิต GAP สามารถเข้าไปดูระเบียบและวิธีการได้ที่ เมนู วิธีขอการรับรอง  และถ้าอยากจะทราบวิธีการปฏิบัติสำหรับพืชต่างๆ

เข้าไปดูได้ในเมนู GAP วิชาการ