ปิดการใช้งานระบบชั่วคราว

ทำการปิดระบบชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลและสำรองข้อมูลไว้

ระบบจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในวันพุธ ที่ 20 มกราคม 2559